Aşağı Kent

Aşağı Kent

Troia VI- Geç/VIIa – (W)İlios/Wilusa’nın Aşağı Kenti

Önünüzde Troia VI geç/VIIa aşağı kentinin (M.Ö. 14/13. yüzyıl) batısındaki yerleşim alanı bulunmaktadır. Kaleye giden taş döşeli yo­lun iki tarafı boyunca birbirine bitişik olarak inşa edilmiş dayanıklı evlerin taş temelleri görünebilmektedir.

Özellikle dikkati çeken ise, temel planı neredeyse tam olarak koruna gelmiş, arkaya doğru mekanları bulunan iki katlı teras evdir (Troia VIi). Burada, kültsel törenlerde kullanılmış oldu¤u tahmin edilen tunçtan yapılma bir heykelcik ve boğa biçimli bir kap bulunmuştur.

Troia VI’nın sonunda, kale girişi (VIU) bir deprem sonrasında kapatılmış ve yolun yönü bu dönemden sonra değiştirilmiştir. Troia VIIa (=VIi) (yaklaşık M.Ö. 1180), silah buluntuları, yangın izleri ve iskeletlerle ispatlanabilen savaşsal bir olayla sona ermiştir. Bundan sonraki VIIb döneminde ise Balkanlardan Troia’ya yeni insanlar gelmiş ve yerleşme kalenin içiyle, kalenin hemen dışında yoğunlaşmıştır. Yollar ve boş alanlar›n bulundu¤u yerlere evler inşa edilmiş ve büyük depolama küpleri (pithoslar) konmuştur.

ÜST