Kuzeydoğu Bastiyonu

Kuzeydoğu Bastiyonu

Şu anda, Yunan-Roma tapınağının sunak yerlerinden birinin temelleri üzerinde durmaktasınız. (Bilgi Panosu 4). Buradaki kalıntılar, daha Schliemann’ın 1871’deki kazıya başlamasından önce, taş çekme yoluyla yok edilmişti. O dönemdeki tapınak yüksekliğinde, kireç taşından başka birçok temel daha tespit edilmiştir. Bunlar tapınak alanındaki dini hediye olarak yaptırılmış, heykeller ve küçük mimari öğelerine aittirler. Bunlardan geriye kalan bazı mimari mermer parçaları da görmek olasıdır.

Kuzeydoğu Bastiyonu (Troia VI)

Troia’nın görkemli Kuzeydoğu Bastiyonu da, Troia VI döneminde açılan ve Troia VII döneminde yenilenen, 10 metre derinliğindeki bir kuyuyu çevrelemektedir. Dışarıdan da girişi olan bu kulenin (18×18 m, yüksekliği en az 9 m, günümüzde 7 m.), büyük bir olasılıkla anakaya üzerine yerleştirilmiş bir temeli ve bunun üzerinde de kerpiçle örülmüş bir üst bölümü vardır. Kulenin üst kısmının nasıl olduğu ile ilgili elimizde bilgi yoktur. Troia VIII/IX döneminde, bastiyonun hemen üzerine, Athena tapınak alanının çevre duvarı inşa edilmiştir. Kulenin kuzey kenarında, Troia VIII dönemine ait, aşağıdaki başka bit kuyuya inmek için dar bir merdiven (buradan görülememekte) yapılmiştır. Doğuda ise bir girişi olan, aşağı şehir duvarı kuleyle birleşmektedir.

Büyük Tiyatro (Troia VIII/IX)

Bastiyonun arka tarafında, doğu yönünde görülen arazideki çukurlukta, büyük tiyatro yer almaktadır.6000 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tiyatro, zengin heykelleri ile tanınmaktaydı. M.Ö. 4. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş, M.Ö. 85’de Fimbria tarafından yıkılmış ve daha sonra İmparator Augustus (M.Ö. 31-M.S. 14) tarafından tamir ettirilmiştir. Sadece bazı bölümleri kazılmıştır.

ÜST