Ön Odalı Yapı (Megaron)

Ön Odalı Yapı (Megaron)

1998-99 yıllarında açığa çıkarılan taş temel üzerinde kerpiç duvardan yapılma ön odalı yapı (megaron) kale duvarının hemen iç tarafına yapılmış olup, kazılar sırasında bulunan duvar yüksekliği 1.5 metreyi aşmaktadır. Yapının içinde bulunan kömürleşmiş arpa taneciklerinin radyo karbon yöntemiyle tarihlenmeleri sayesinde, yapının kullanım tarihinin sonu M.Ö. 2290-2200 olarak saptanmıştır. Bir yangınla tahrip edilmiş yapı, ortasındaki 1.2 m. çapındaki bir ocak yeriyle dikkati çekmektedir. İç kısmındaki duvarlar beyaz boyalıdır ve kireç sıvalı tabanda ise hasır izlerine rastlanmıştır. Buluntu topluluğunun zenginliği en azından kısmi bir kültsel işleve işaret etmektedir. Bu yapının hemen kuzeyinde ise, sadece bir bölümü kazılan, bitişik olarak yapılmış diğer megaronlar bulunmaktadır. Bu yapı grubunun yönü diğer Troia II evrelerinden farklıdır. Burada belirgin olarak Troia II’den III’e geçişteki bir erken dönem evresi söz konusudur. Batıdaki FO ana girişi ise bu yapıların yapımı sırasında işlevini çoktan yitirmişti.

2003 yaz aylarında yapılan koruma çatısıyla kerpiç yapı artık orijinal kalıntılara zarar vermeyecek bir şekilde ziyarete açılmıştır.

ÜST