Troia Tarihi Milli Parkı

Troia Tarihi Milli Parkı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 30 Eylül 1996 tarihinde Troia ve çevresinin “Tarihi Milli Park” olmasına karar vermiştir. 136 kilometre karelik bir alanı kaplayan söz konusu bu park içinde, Neolitik Dönem’den (M.Ö. 5. bin) 20. yüzyıla kadar (1915 Çanakkale Savaşları anıtları) uzanan pek çok arkeolojik ve tarihsel anıtı barındırmaktadır.

Kültür mirasının korunması kadar, doğa mirasının korunması da çok önemlidir, çünkü modern tarımın olumsuz etkileri gittikçe artmaktadır. Ekolojik olarak büyük önem taşıyan son alanlar da tehdit altındadır. Troia Milli Parkı yeni master planının hayata geçirilmesi, Troas bölgesindeki kültürel ve doğal mirasın korunmasını sağlayacaktır. Troia ve çevresinin, bizden sonraki kuşaklar için de “Homeros Doğası” olarak, edebi etkisi ve içinde barındırdığı mesajlarla, onları okuyup anlayabilecek bir şekilde korunması için çaba gösterin.

ÜST