Troia VI “M Sarayı”

Troia VI “M Sarayı”

Şu anda Troia VI kalesinin en güneyinde, savunma duvarının hemen üstünde durmaktasınız. Sadece yüzeyde açığa çıkarılmış bu duvarı, doğu duvarında olduğu gibi bugünkü sınırdan 5 m. daha güneyde düşünmek lazım.

Solunuzda, yani surun içinde VIM binasının 27 m. uzunluğundaki destek duvarı yükselmektedir. Büyük kale yerleşmesinin en alt terasında yer alan bu yapı, kuşkusuz Troia VI kale yerleşmesinin saraylarına aittir. Bu dönemin çanak çömleği gelişkin bir yerel çömlekçiliğe işaret etmekle birlikte, aynı zamanda ithal Miken çanak çömleğine duyulan ilgiyi de göstermektedir.

Burada göze ilk çarpan, duvardaki dört testere dişi biçimli çıkıntılardır. Bunun için taşlar özenle işlenmiştir. Bu özellik Troia’daki aynı döneme ait diğer binalarda da görülmektedir. Bu, bir yandan saray erkânının estetik ve gösteriş isteklerini ortaya koymakta, diğer yandan ise üst katların yapımı için gerekli ahşap ve kerpiç yapıyı tamamlamaya yardım eden işlevsel bir özellik olarak açıklanabilmektedir. Oldukça düzgün kesilmiş taşlar harç kullanılmadan örülmüştür. Bu durum hava koşullarından daha az etkilenen alt sıralardaki taşlarda görülebilmektedir. Demirden yapılma aletlerin o dönemde daha kullanılmadığı düşünülürse, bu başarının değeri daha da artmaktadır. Homeros, sık sık Troia/Ilios’un “güzel” duvarlarından söz eder.

VIM evi ile kale duvarı arasında geniş bir sokak bulunmaktadır. Bu sokağın devamını arka taraftaki, yeni kazı alanlarında görebilirsiniz.

‘L’ biçimindeki VIM evinin içi, işlevleri daha henüz tam olarak anlaşılmamış birçok bölüme ayrılmıştır. Bulunan küpler (pithoslar) burada bir depoya işaret etmektedir. Bulunan birkaç basamaktan dolayı, olduğu varsayılan ikinci kattan geriye hiç bir şey kalmamıştır. Diğer Troia VI binalarında olduğu gibi burada da evin yan duvarları kalenin merkezine doğru yönlendirilmiştir. Bu, önceden planlanmış bir yapı düzenine ve kale merkezine doğru yönelmiş aynı genişlikteki bir yol sistemine işaret etmektedir.

Bunu izleyen VIi (=VIIa) döneminde ise VIM evi kullanılmaya devam edilmiş ve genişletilmiştir. Bu dönemde kale duvarının hemen iç kısmına dar evler yapılmıştır. Hemen arkanızda bu evlerin batıdaki temellerini görebilirsiniz. Troia VIi (yaklaşık M.Ö. 1300 – 1180) evresi, Troia VI geç dönem evresiyle birlikte Troia’nın yani Wilusa’nın en zengin dönemini temsil etmektedir.

ÜST