Troia’nın Tabakaları

Troia’nın Tabakaları

Durduğumuz yerden güneye baktığımızda Hisarlık Tepe’nin arkeolojik olarak en iyi şekilde gözlemlenebildiği yeri görebilirsiniz. Şu anda, anakayanın üstüne oturtulmuş Troia II’nin savunma duvarı üzerinde durmaktasınız. Önünüzde Schliemann’ın 1872 yılında kazdığı “Orta Schliemann Yarması” bulunmakta. W. Dörpfeld (1893) ve M. O. Korfmann tarafından (1990-1996) gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, doğu profilinde Troia II’den Troia IX’a kadar olan tabakaları görebilmek mümkün olmuştur. Buradaki tabakalanma M.Ö. 3. binden Roma Dönemi’ne kadar yaklaşık 3000 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır.

ÜST